Ograniczenia plików

» Maksymalna ilość załączników: 3
» Maksymalna wielkość załączników: 5 MB
» Dopuszczalne rozszerzenia plików:

.zip, .dwg, .dxf, .dwt, .jpg, .pdf, .lic, .rar, .cod, .png, .log, .txt, .doc, .docx, .bat

Zamknij okno